Οι εκπαιδευτικοί του Εκκλησιαστικού Λυκείου-Γυμνασίου Λαμίας ανά σχολική χρονιά, από το 1971 μέχρι και σήμερα.

Συμμετοχή εκπαιδευτικών του Σχολείου μας σε διημερίδα επιμόρφωσης του ΙΕΠ για τα μαθήματα Θρησκευτικής Εξειδίκευσης.

Τα ονόματα των Διευθυντών της Εκκλησιαστικής Σχολής Λαμίας, από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα.

Άρθρα του Διευθυντή του σχολείου μας κ. Ιωάννη Ζαχαράκη, τα οποία έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς σε εκκλησιαστικά έντυπα.

Δικαιολογητικά και έντυπα που θα πρέπει να προσκομίσει ο εκπαιδευτικός, προκειμένου να του χορηγηθεί αναρρωτική άδεια.

Έντυπο που πρέπει να συμπληρώσει και υποβάλει στο σχολείο ο εκπαιδευτικός, προκειμένου να του χορηγηθεί κανονική άδεια.